Keynote

Joke Hermsen

 
Filosofe Joke Hermsen is schrijfster van onder andere Karios; een nieuwe bevlogenheid, hoe door verstilling nieuwe inzichten worden geboren. Haar pleidooi voor een langzamer leven kreeg veel aandacht in de media.
 
titel document

Joke: 'Nu de homo digitalis in opkomst is en de verregaande technologisering van de mens een onomkeerbaar feit, is het zaak onze aandacht op het menselijke van de mens te blijven richten. Wat doet de mens van de machine verschillen? Het antwoord is: creativiteit, empathie en het vermogen opnieuw te beginnen.' Nadere informatie op www.jokehermsen.nl.
Op www.kairosvisie.nl kan de brochure Kairosvisie worden gedownload.

Joke schreef onder meer Stil de tijd (2009), Windstilte van de ziel (2010), Heimwee naar de mens (2003), De Liefde dus (2008) en Blindgangers (2012). In 2014 verscheen de opvolger van bestseller Stil de tijd (22e druk): Kairos. Een nieuwe bevlogenheid (5de druk). Over de Griekse god van het 'geschikte ogenblik' en de juiste menselijke maat.

Document delen
">
Top